Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đăng bởi Vũ Đình Xứng ngày bình luận

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai đã vinh dự được Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 22/GXN-TCMT và số 23/GXN-TCMT của Dự án “Đầu tư nhà máy sản xuất supper lân giầu và nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia xúc (DCP)” và Dự án “Nhà máy hóa chất Đức Giang – Lào Cai”. Hoàn thành trước thời  hạn theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

GXN 22 DTM DCP


GXN DTM DLC


Cũ hơn Mới hơn